Anonymous 发表于 2019-2-13 16:14:05

东西湖的华侨城欢乐世界什么时候开始建设

请问东西湖的华侨城欢乐世界什么时候开建?大概多久可以做好?都包含哪些建设的内容?

东西湖区网群部 发表于 2019-2-22 09:20:14

网友您好:经核实,华侨欢乐城项目因前期未达成共识,故此项目已搁浅。
                                                                     
                                                    径河街道办事处
                                                    2019.2.22
页: [1]
查看完整版本: 东西湖的华侨城欢乐世界什么时候开始建设